info@circuskabel.nl 0641155311

STEUN ONS!

Circus in de Wijk! en Project KANS!

Stichting CircusKabel is geheel afhankelijk van inkomsten uit lesgelden, fondsenwerving en donaties. Draagt u Stichting CircusKabel een warm hart toe, en wilt u ons Project KANS! of Circus in de Wijk! of Wijkcircus de Heuvel financieel steunen, maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL84RABO0157686302 t.n.v. Stichting CircusKabel in Den Haag.

Uw donaties worden volledig gebruikt voor Project Kans!, Wijkcircus de Heuvel en Circus in de Wijk! Er is dus geen “strijkstok” waar iets aan blijft hangen! Deze “strijkstok” wordt gedekt door de lesgelden. We hebben een onbezoldigd bestuur.

ANBI STATUS:

Stichting CircusKabel wordt door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI: 822566540 | CircusKabel Statuten
Jaarrekeningen: 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012

anbi