info@circuskabel.nl 0641155311

STEUN ONS!

Circus in de Wijk! en Project KANS!

Stichting CircusKabel is geheel afhankelijk van inkomsten uit lesgelden, fondsenwerving en donaties. Draagt u Stichting CircusKabel een warm hart toe, en wilt u ons Project KANS! of Circus in de Wijk! financieel steunen, maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL84RABO0157686302 t.n.v. Stichting CircusKabel in Den Haag.

Uw donaties worden volledig gebruikt voor Project Kans! en Circus in de Wijk! Er is dus geen “strijkstok” waar iets aan blijft hangen! Deze “strijkstok” wordt gedekt door de lesgelden.

STEUN ZUKRIC

Op dit moment zijn wij in Buenos Aires, Argentiniƫ, in samenwerking met Stichting CircusKabel, voor ons project met kinderen uit bijzondere leefsituaties. Wij richten ons speciaal op kinderen uit sloppenwijken, kindertehuizen en de inheemse bevolking van Argentiniƫ.

Met uw hulp kunnen we meer kinderen bereiken!! Alle donaties die we ontvangen zullen worden gebruikt voor de sociale workshops en voor de aanschaf van materialen die wij kunnen achterlaten op de locaties zodat de workshops ook doorgaan als wij niet op de locaties zijn.

Donaties kunnen worden gestort op het rekeningnummer NL89RABO01618.40.043 t.n.v. Stichting CircusKabel. Wij danken jullie allen die ons op deze manier willen en kunnen steunen!!

Groeten uit Argentiniƫ!!!!

ANBI STATUS:

Stichting CircusKabel wordt door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI: 822566540 | CircusKabel Statuten
Jaarrekeningen: 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012

anbi