info@circuskabel.nl 0641155311
Nieuws
Sociale projecten aan de gang en in de planning
05/10/2019
0

10 jaar CircusKabel! Tijd voor wat focus op onze sociale circusprojecten. We zetten circus in om met groepen kinderen en jongeren te werken aan onder andere eigenwaarde en samenwerking, en dankzij gezamenlijk oefenen en optreden aan de sociale cohesie op de plekken waar we werken. Momenteel draait voor het derde aaneengesloten seizoen Wijkcircus de Heuvel in Leidschendam waar 4 groepen artiesten vanaf 3 jaar en ouders met kinderen op woensdagmiddag oefenen. De kinderen komen uit alle wijken in leidschendam waar de Brede School actief is. Dit jaar is dat met behulp van Fonds1818, Vlietwensen en het van Ravesteynfonds net aan gelukt om met het laagst mogelijke budget toch door te laten gaan. De komende week gaan we fondsen werven om voor de 3e keer een jaar in Delft in 3 wijken ook weer 2 á 3 groepen kinderen circuslessen te geven en om in het AZC Rijswijk te starten met een project waar ook 4 groepen in de leeftijd 3 t/m 21 jaar circus zullen krijgen. Behalve fondsen zijn donaties heel belangrijk voor deze projecten. CircusKabel is een ANBI stichting, donaties zijn aftrekbaar van de belasting! Dus zoek je nog een goed doel om te steunen, denk dan eens aan ons doel! http://www.circuskabel.nl/steun/