info@circuskabel.nl 0641155311

LESSEN

CircusKabel heeft een aantal lesgroepen in de gymzaal van het Cultuurlab (Brabantse Turfmarkt 9, 2611 CK Delft, ingang aan de Gasthuisplaats).

 

Aanmelden kan via lessen@circuskabel.nl o.v.v. Lesgroep Delft, dag + tijd.

Het seizoen bestaat weer uit 32 lessen, de kosten voor de lessen worden:

– €170,- voor de Speel! (45 minuten)
– €215,- voor een A, B of C groep (75 minuten)
– €250,- voor de Optreedgroep (90 minuten)

Met de Delftpas krijg je €25 korting.
Tijdens het seizoen aanmelden kan ook, er wordt naar rato betaald. Broertje of zusje ook op circus? Wij bieden 50% korting op het lesgeld van het 2e kind. Wij zijn als culturele aanbieder aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (voorheen Jeugdcultuurfonds), het is mogelijk om de les geheel vergoed te krijgen hieruit, aanmelden gaat via een intermediair, zoals de buurtsportcoach van Haaglanden Beweegt.

SPEEL!
Elke zaterdagochtend en woensdagmiddag is er ook een circusles voor kleuters, waar de artiesten van 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2) spelenderwijs kennis kunnen maken met het circusspel! Ook oefenen we tijdens deze les om de paar weken samen met de ouders.  De woensdag is nog even onder voorbehoud van genoeg deelnemers.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, maar kan er meestal wel geoefend worden, de kosten hiervoor zijn €3,50 per keer. Informatie hierover staat altijd in het nieuwsoverzicht!

  Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
SPEEL!
4 t/m 6
14u30-15u15 (start met voldoende aanmeldingen op 28 oktober)     10u15-11u00 Vrije Oefenmiddag 1 keer per maand!
A Groep
6 t/m 8
    16u00-17u15 11u15-12u30  
B Groep
9+
15u30-16u45     13u00-14u15  

C Groep

11+

      14u30-15u45  

Optreed

    17u30-19u00    

OPTREEDGROEP

Op vrijdagmiddag van 17u30 tot 19u00 oefent onze optreedgroep, artiesten van 9 jaar en ouder met minimaal 1 jaar leservaring mogen zich hiervoor opgeven, dat kan via de mail. Er mag een paar weken proefgedraaid worden om te kijken of het wat voor je is. Van optreedgroep artiesten verwachten we wat meer qua aanwezigheid, en dat je ook jezelf beschikbaar houdt voor extra optredens.

VRIJE OEFENMIDDAG

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zullen er regelmatig vrije trainingen worden georganiseerd, informatie hierover staat in het nieuwsbericht, onze nieuwsbrief en wordt gemaild.